Kā nokļūt

Autobusu reisu saraksts no Daugavpils autoostas līdz pieturai “Naujenes skola” un no pieturas “Naujenes skola” līdz Daugavpils autoostai atrodams:

Transporta saraksti Daugavpils – Naujenes skola

Transporta saraksti Naujenes skola – Daugavpils

Pagastu transports uz Novada svētkiem 24. augustā

Skrudalienas pagasts
Skrudalienas pagasta pārvaldes autobuss izbrauks no pagasta pārvaldes Silenē plkst.12.00 (vietu skaits – 15).

Demenes pagasts
Demenes pagasta transports izbrauks no Kumbuļiem, pie dzīvojamās mājas Līdumnieku ielā 15 – plkst. 12.45, no Demenes kultūras nama – plkst. 13.00
Aizbraukšana no Novada svētkiem – pēc iedzīvotāju vienošanās.

Naujenes pagasta bezmaksas transports
1) Lociki 13.30 – Ceļinieks 13.35 – Vecstropi 13.40 – Krauja (NTB) 13.45 – Juzefovas parks 13.50
2) Vecpils 13.10 – Židina 13.20 – Sprukti 13.25 – Vasargelišķi 13.30 – Jurīši 13.35 – Dunski 13.40 – Cirši 13.43 – Naujene 13.45 – Juzefovas parks 13.50.
Atpakaļ pēc pasākuma plkst. 22.30

Kalkūnes pagasts
Izbraukšana uz pasākumu no:
Muitas ciema plkst. 13.00;
Randenes ciema plkst. 13.15;
Kalkūnes ciema plkst. 13.30
Atgriešanās no svētkiem plkst. 17.00

Dubnas pagasts
Iedzīvotājiem lūgums braucienam pieteikties līdz 23. augusta plkst.14.00 pie sekretāres (Inta 65475217) vai pie bibliotēkas vadītājas (Tamāra 65447115)

Maļinovas pagasts
Maļinovas pagastā iedzīvotājiem tiks nodrošināta nokļūšana uz novada svētkiem ar autobusu.
Izbraukšana plkst. 11.30 no pagasta pārvaldes, Rēzeknes ielā 29 A

Laucesas pagasts
Plkst. 13.00 no Mirnija kultūras nama
Plkst. 13.10 no Laucesas veikala
Plkst. 13.20 Maļutki no 8.autobusa gala pieturas
Atpakaļ brauciena laiks tiks precizēts autobusā pirms pasākuma.

Kalupes pagasts
Plkst. 12.00 izbraukšana no Kalupes pagasta pārvaldes ēkas.

Medumu pagasts
Plkst. 13.00 divi autobusi no stāvvietas pretī pagasta pārvaldes ēkai
Plkst. 19.00 un plkst. 21.00 izbraukšana no pasākuma Juzefovas parkā

Tabores pagasts
Medvecki – 12.15
Savišķi – 12.20
Sadnieki – 12.30
Tabore – 12.40
Cibuļovka – 12.45
Lasenberga – 12.50
No pasākums plkst. 17.00 un 22.00

Višķu pagasts
Antāni: 11:50
Vīganti (pie autobusa pieturas) 12:00
Peipiņi 12:05
Špoģi (pie Špoģu vidusskolas) 12:10
Višķu tehnikums (pie “Kamēlijām”) 12:20
Višķi (laukumā pie bibliotēkas) 12:25

Ambeļu pagasts
Kultūras nams – 13.00
Atpakaļ no Juzefovas izbrauciens plkst. 21.00

Nīcgales pagasts
Auto pietura pie Nīcgales skolas – 13.00
Atgriešanās pēc Daugavpils novada svētkiem – pēc vienošanās.
Neskaidrību gadījumā zvanīt pārvaldes vadītājam Pēterim Stikānam, mob.t. 29131129

Sventes pagasts
Pie baznīcas – 10.00

Biķernieku pagasts
Biķernieku pagasta pārvalde, Saules ielā 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts – 14.00

Vecsalienas pagasts
Vecsalienas pagasta pārvaldes ēka (Červonkas pils) – 12.00
Tālrunis informācijai mob. 29696260

Salienas pagasts
Pagasta pārvaldes ēka – 11.30
Pieteikties pa tālr. 65475248