Kontakti

INFORMĀCIJA PAR NOVADA DIENU NORISĒM:

Jāzeps Krukovskis
Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Komercdarbības konsultants tālr. 65422284, 26121362

Ināra Mukāne

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja, tālr. 654 76832, 29191840

Kristīna Isate
Daugavpils novada domes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja, tālr.65476884